Jeg representerer en «marginal gruppe.» Og jeg er høyt priviligert, på mange måter. Trist som ... var det å lese Knut Bråthens leder i Bygdeposten tirsdag 18. januar, hvor han forteller om «mishagsytringer mot helsetilstanden til skiløypene på Øståsen og andre steder.» Trist : fordi det gjøres en kjempeinnsats for oss skiløpere år etter år, som jeg vet mange er svært takknemlige for! Og ennå mer trist: fordi redaktøren bruker dette til, nok en gang, å spre negative tanker og holdninger rundt friluftsliv og mosjonsaktiviteter.

Det veier ikke opp at han et sted skriver «Det er bra å komme seg ut og det er bra å dyrke friluftsliv», når han samtidig slenger rundt seg utsagn som:- «fra de med finslepen teknikk til de som går på ski og som like gjerne kunne gått og lagt seg». - « noen stor folkeforlystelse er det ikke å gå på ski. Det samme er tilfellet med turstien på Furumo. Den ligger nypreparert hele året. Du møter folk der, men det er aldri antydning til kø.» -«I fjor vinter....sportsbutikkene ble kjemisk renset for felleski» osv. Om dette får redaktøren seg til å skrive: «Kanskje var det like mye et tegn på despersasjon over lange helger der alt var stengt. Hva vet jeg?». « I Modum har vi lysløyper nok til å dekke behovet til hele Norges befolkning» uttales også. Og: redaktøren presterer å sette dette opp mot dessert på Modumheimen og brøyting av veier slik at folk kommer seg på jobb! Dette ligner god hersketeknikk. Pressen har stor makt, på godt og vondt.

Kjære redaktør Knut: når jeg tidligere har snakket med deg om dine gjentatte negative skriverier angående trening og folkehelse på lederplass, har du svart at det er nødvendig å provesere. Ja da, det kan være nødvendig for å skape debatt. Men gjentatt sleiving og ironisering på dette planet år etter år er neppe egnet til å skape frutbar debatt og å bygge opp om gode holdninger. Og det ønsker du jo! I den aktuelle saken synes jeg det er helt på sin plass at du går i rette med at noen klager på skiløyper som kommunen og enkeltpersoner gjør en strålende innsats for å forsyne oss med.Men hvorfor alt dette andre, jeg har lyst til å si «pisset", for å holde litt av din stil? Hadde det ikke vært mer fruktbart å legge til noen positive betraktninger rundt innsatsen til lag, ildsjeler og Frisklivssentralen, som gjør så mye for folkehelsa og det gode liv?

Og det gode liv, redaktør Knut, som du ofte omtaler, er ikke vanskeligere å leve ut etter en skitur .PS: Jeg betaler støttekontingent til Langrennsgruppa i VIF og en sum til Eggedal turlag for løypede der. Ville heller ikke protestere mot en løypeavgift i Modum. Tror redaktøren at det ville resulterte i sunnere kost på Modumheimen eller gode tiltak for folkehelsa?