Ser av Bygdeposten at ordet eiendomsskatt, en pyntet versjon ordet «leiledningsavgift» er på moten igjen - ivrig applaudert av redaktøren i avisa. Rådmannen er nøktern, uten leilendingsavgiften kan vi ikke gjennomføre diverse foretak. Så får vi heller dempe aktivitetsnivået. Vi hadde samme problemstillingen på 1990-tallet. Da kom foreningen «Nei til eiendomskatt» på banen.

Det medførte omtrent like mange protestunderskrifter som det var stemmeberettigede i Modum. Det å bringe temaet på bane nå, med høye priser på energi og økende renter og matvarepriser er svært umusikalsk for å si det mildt.

Kommunepolitikerne innså dengang at muligheten til gjenvalg lå i å ta avstand til eiendomskatt. Den gang uttrykte daværende ordfører Odd Flattum lettelse på vegne av huseierne i Modum. Selv var jeg leder av foreningen og den ble umiddelbart lagt ned etter at kommunen ga avkall på å beskatte private eiendommer. Det er mulig at det var en feil å legge ned, men stridsøksen har dog vært begravet i 26 år.

Les også

Ja til eiendomsskatt i Modum

Nå spørs det om tiden er kommet til å grave den opp igjen? Nok om det. Min oppfatning er at kamp mot den der lokale «leilendingsavgiften» er for snever. Det som må til er større overføringer av statlige midler til kommunene, gjerne øremerkede midler fordelt på innbyggerantall.

Oljefondet er i skrivende stund på 12 631 milliarder kroner. Ved på årsskiftet var det på 11 657 milliarder kroner. Altså en økning på 975 milliarder. For å belyse saken; Statens inntekter for året 2021 var budsjettert til 1420 milliarder kroner. Av de 1420 milliarder som Staten krevde inn, utgjorde de største postene merverdiavgift 321 milliarder kroner, skatt på inntekt og formue 257 milliarder kroner, samt arbeidsgiveravgift 358 milliarder kroner.

Tilsammen utgjorde disse postene, som er de som berører private og næringer mest, 936 milliarder kroner kroner. Kan man tenke seg hvorledes Norge hadde sett ut i dag, om Oljefondet var slanket med 1000 milliarder kroner som ble benyttet til å dekke de nevnte 936 milliardene? Det kunne i tillegg medført at forsvarsbudgettet ble tilgodesett med de resterende 64 milliarder, opp til 1000 milliarder kroner.

Hadde Norge sett mye annerledes ut, med 11500 milliarder istedet for 12 500 milliarder kroner på bok? Ville Ola og Kari sett noen forskjell? Men de ville definitivt gledet seg over å være kvitt momsen, det hadde slått gunstig ut på mange trange husholdningsbudsjetter. Skattefri lønning hadde også vært til å leve med! Og ikke minst; bedriftene hadde nok hatt fått en enklere hverdag!

Så alle rådmenn, foren eder og pålegg kommunepolitikerne å ta med budskapet til sine respektive landsmøter. Der skal kravet være: Mer penger, gjerne øremerkete, til kommunene! Slutt å skape leilendinger!

Les også

Skatt er dugnad