Morten Wold har representert Modum og Buskerud på en utmerket måte. Han har vær en tydelig moderat stemme i et parti som kjennetegnes mer og mer av vingling og rå populisme etter at de forlot en «grå og kjedelig» regjering og etter at lederen nylig abdiserte til fordel for Sylvi Listhaug. Heldigvis ble Wold nominert til en ny periode på stortinget, men nå er han på ville veier.

I dagens papiravis siteres Morten på at «regjeringen sa nei takk til 700.000 nye vaksinedoser i november og heller prioriterte at de kunne gis som bistand til andre land.» At Listhaug med smil om munnen og gullkors i halsen gir uttrykk for en slik grenseløs egoisme, er ikke mer enn hva man forventer, men Morten Wold burde ha holdt seg for god til dette.

Norge er, som et lite land i verden, avhengig av internasjonalt samarbeid på alle plan, også på helse- og vaksineområdet. Norge har kjøpt 1,9 millioner doser for vaksinering av helsearbeidere i U-land. Kjøpet er finansiert med u-hjelpsmidler. De første 700.000 dosene ble levert fra produsent og videresendt som forutsatt. Vi har altså slett ikke sagt nei takk til noe som helst.

Hvorfor sende vaksine til helsearbeidere i utlandet, når vi ikke vaksinerer våre egne helsearbeidere, vil noen spørre. At vi ikke har vaksinert flere helsearbeidere, skyldes hovedsakelig at vi har prioritert annerledes. Vi tok de aller eldste og mest sårbare først, og deretter helsearbeidere sammen med de etter hvert litt og litt yngre av oss gamle. I tillegg må vi bare innse at vaksineleveransene ikke har kommet i det tempoet som vi ble lovet. Vi ligger litt over EUs gjennomsnitt i utrulling av vaksiner. Uten samarbeidet vi har med EU er det ikke gitt at vi ville ha hatt vaksine i det hele tatt.

En annen faktor er at vi nå ser ut til å velge bort vaksine som finnes i landet og som det kan skaffes mer av. Vi har registrert fem-seks tilfeller av veldig alvorlig bivirkning etter 120.000 doser satt i Norge, og satt vaksinen på vent. Det følger dessverre bivirkninger med de fleste vaksiner og medisiner. F. eks er alvorlig blodpropp en kjent bivirkning av P-piller, faktisk skjer det minst ti ganger oftere enn det som er verst tenkelig etter Asta Zeneca-vaksinen. Risikoen ved bruk av P-piller anses akseptabel, jenter i 15-års alderen får dem av skolens helsesøster uten all verdens formaliteter.

Populistene er også raske med å peke på at Norge burde ha valgt annerledes i fjor, selv om vi ikke hørte fra dem da strategien ble lagt. Se til Israel, sier mange. Israel satset alt på én hest, som heldigvis for dem viste seg å gå tidlig i mål. I tillegg fritar landet vaksineprodusenten for alt ansvar, hvis vaksinen tar livet av folk, og de utleverer helsedata om store deler av befolkningen til samme firma. Slikt ville aldri ha blitt godtatt hos oss, takk og lov for det.

Sylvi Listhaug ville sende statsministeren til Israel for å etablere vaksinesamarbeid. Danske og østerrikske politikere prøvde det. De fikk litt mediaomtale, men ellers bare noen bortkastede arbeidsdager og naturligvis ikke en eneste vaksinedose. Jeg håper ikke at Morten Wold også begynner å markedsføre den type forslag.

For øvrig er jeg enig i at ansatte ved private institusjoner bør behandles likt med annet tilsvarende helsepersonell.