Skal sjekke jussen i sak om fradeling av tun

Sameiet som har gården Nedre Kimmerud på Øst-Modum ønsker å dele fra hus og tun på 15 dekar. Nå har politikerne sendt saken tilbake til administrasjonen for å undersøke om de blant annet kan kreve at fradelingen oppheves hvis det selges videre til andre eiere.