Skal sette opp brakkerigg som midlertidige pasientrom