Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen, og på sin nettside varsler de om arbeidet på jernbanebrua.

Arbeidet vil bli utført av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet begynte ifølge nettsiden 20. juni og skal etter planen være avsluttet i midten av oktober. De første ukene vil gå med til å reise stillas, samt etablere riggområdet og tilrettelegge for nødvendig inn- og uttransport av utstyr.

Sandblåsing vil gi støy

Rehabiliteringen av brua omfatter sandblåsing og maling, og Bane NOR forventer at dette arbeidet vil være i gang i løpet av første halvdel av juli. Det mest støyende arbeidet vil være knyttet til sandblåsingen av brukonstruksjonen.

«Etter at arbeidet med overflatebehandling er avsluttet, runder vi av med å skifte ut skinner og sviller over brua, og når alt er unnagjort i høst vil Katfoss bru i praksis være god som ny», skriver de på nettsiden.

For å hindre utslipp av blyholdig og miljøfarlig avfall til vassdraget i området, blir undersiden og sidene av brukonstruksjonen dekket med tette presenninger. Alt av forurenset blåsesand blir samlet opp og transportert til godkjent mottak for spesialavfall.

Gangbane stengt i kortere perioder

Katfoss bru er utstyrt med en langsgående gangbane for fotgjengere. Bane NOR gjør oppmerksom på at denne i kortere perioder kan bli midlertidig stengt for ferdsel.

«Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men ber om forståelse for at midlertidig stenging av gangbanen kan bli aktuelt av sikkerhetsmessige hensyn», står det i meldingen.