Det er i området Hasselgrenda at det kan blir en ny grensegang. Her har Modum kommune ei «tunge» inn i Øvre Eiker på vestsiden av elva.

Hensikten med en eventuell justering er å lage en mer hensiktsmessig kommunegrense som skal tjene innbyggernes interesser, står det i møteinvitasjonen fra Modum og Øvre Eiker kommune.

Skolegrensene i Hasselgrenda og Bingen har vært diskutert opp gjennom tidene, blant annet i 2013.

LES OGSÅ: Full seier til Bingen

Lagt på is under kommunereformen

En grensejustering i dette området ble diskutert med berørte innbyggere for noen år siden. Så kom arbeidet med kommunereformen «i veien», og slike små grensejusteringer ble lagt på is. Men nå tas tråden opp igjen.

Ordførerne i de to kommunene inviterer derfor til folkemøte for å informere om prosessen, samt motta innspill og spørsmål.,

Møtet holdes i kultursalen på Skotselv Kulturhus onsdag 6. februar.