Skal fylle 100 tonn kulestein i Hovdetjern

– Storørretstammen i Tyrifjorden er truet, og steinene vi nå legger ut vil være med på å bedre gyteforholdene for ørreten i årene som kommer, sier Geir Øverby i Vikersund Fiske.