Sjekk UPs "fangst" i Vikersund

Lite trafikk på veiene i disse dager fører til at det kjøres fort mange steder – UP har den siste tiden erfart at det også er tilfellet på rv. 35.