Sjekk hvorfor Gravfossveien er stengt

I forbindelse med byggingen av ny bru i Geithus må det sprenges ut og fjernes tusenvis av kubikkmeter med fjell på vestsiden av Drammenselva.