Sjekk hvor mange arbeidsledige det er i din kommune

Antallet helt arbeidsledige har den siste uken gått noe ned i Modum, men totalt i Midtfylket er det 17 flere arbeidssøkere enn i forrige uke.