Arbeidet med å lage lister til neste høsts stortingsvalg er i gang, og Buskerud Arbeiderparti har nå sendt sitt forslag ut på høring.

«Listen som sendes ut på høring består av en god blanding av mennesker med lang politisk erfaring og en fornyelse, noe som komiteen mener er viktig for partiets utvikling», skriver nominasjonskomiteen i en pressemelding.

Fra Modum finner vi Ståle Versland på en sjuendeplass, mens Øvre Eiker er inne med to kandidater: Lasse Haugen på 11. plass og Anita Hardangen på 14.

Svarfrist for høringen er 1. november.

Komiteen skriver at de har arbeidet ut fra en målsetting om at listekandidatene og partiprogrammet sammen skal være representativ for Buskerud, og at de skal kunne gjøre en best mulig jobb for våre innbyggere, ivareta kandidaters ønsker og ambisjoner og ikke minst kunne skape begeistring og engasjere velgere i hele fylket.

Nominasjonskomiteens første listeforslag:

1. Masud Gharahkhani, 38, stortingsrepresentant, Drammen

2. Lise Christoffersen, 65, stortingsrepresentant, Drammen

3. Even Røed, 28, Lektor, Kongsberg

4. Solveig Vestenfor, 47, Ordfører, Ål

5. Håkon Ohren, 28, Studieveileder, Ringerike

6. Signe Høie, 21, Student, AUF

7. Ståle Versland, 60, Politiinspektør, Modum

8. Silje Kjellesvik Norheim, 43, Prosjektleder, Lier

9. Rutkay Sabri, 23, Student, AUF

10. Heidi Granli, 34, Ordfører, Gol

11. Lasse Haugen, 45, Avdelingsleder, Øvre Eiker

12. Walaa Abuelmagd, 38, Førsteamanuensis, Lier

13. Geir Egil Sanden, 46, Produksjonsmedarbeider/Klubbleder, Nes

14. Anita Hardangen, 49, Avdelingsleder, Øvre Eiker