Til nyttår legger Norwegian Paper ned virksomheten på Geithus og 19 ansatte mister arbeidet sitt. Dermed lukkes det siste kapittelet i en ærerik historie om treforedling og papirindustri i Modum. Det er lenge siden det ble produsert papir i Modum, men foredling av papir har pågått helt fram til nå. Byggingen av Randsfjordbanen og etablering av treforedlingsindustri ved fossene, skapte det moderne Modum. Toget åpnet opp verden på en ny måte og papirindustrien skapte hundrevis av arbeidsplasser.

Da Katfoss, Drammenselva og Embretsfoss fabrikker gikk for fullt var Modum en stor industrikommune. I tillegg var Geithus Brug i drift fra 1968–1978. Papirindustrien ga mat på bordet, klær på kroppen og lys i lampa til tusenvis av moinger i mange generasjoner. På disse arbeidsplassene kunne flere generasjoner i samme familie arbeide side ved side. Spesielt i Geithus var hele lokalsamfunnet på en eller annen måte involvert i og påvirket av det som skjedde på Drammenselva og Katfoss.

Ser vi fra Ringerike og nedover mot Drammen lå papir- og cellulosefabrikkene på rekke og rad. En etter en har de blitt nedlagt. Nå er det bare Hellefoss Paper i Hokksund igjen. De har klart å finne en nisje. De andre har gått dukken på grunn av utslippskrav som etter hvert kom og dårlige konjunkturer. Nå settes det et endelig punktum. Det er trist for de som arbeider på Norwegian Paper. Heldigvis er det gode tider på arbeidsmarkedet nå.

Alt har en ende – også industrieventyr, men mye av det som ble bygget på inntektene fra disse fabrikkene står der den dag i dag, til minne om det som en gang var. Modum har mistet mange industriarbeidsplasser de siste 30–40 årene. Det er trist, men samtidig har folk stort sett klart å finne seg nye jobber. Det har også vært mange lokale virksomheter som har vokst i disse årene. Bygg og anlegg er kanskje den aller største næringene i dag, sammen med offentlige tjenester.

Nye tider med ny teknologi åpner for nye muligheter. På den måten drives samfunnet framover. Når en dør lukkes åpnes ofte en ny. En gang i tiden var det mange store arbeidsplasser. De drar mange med seg i dragsuget når de bukker under. I dag har Modum og mange andre kommuner et langt mer mangfoldig arbeidsliv. Det er bra, men vi kan likevel minnes det som var med takknemlighet.