Hvorfor starter vedlikehold på Sigdalsveien i ferier eller helt på slutten av året? Kan det skyldes dårlig planlegging eller galt valg av entreprenør? Det er noe rart når pengene endelig er tildelt et år i forveien så uteblir ofte en effektiv igangsettelse. Dagens Eidal omkjøring er forlenget ut året pga. av forsinkelser på fylkesveien. Ikke så rart tatt i betraktning liten aktivitet i måneder etter påbegynt entreprise. Hvem har ansvaret for dette? Uhell har vært omtalt i avisen og noen må ta ansvar for skader som skyldes dårlige kanter og ødelagt asfalt. La oss håpe intet skjer igjen men veiene er ikke bra.