Barn og unges kommunestyre (BUKS) hadde sitt aller første møte i kommunestyresalen torsdag kveld.

To av de unge politikene var Timo og Jonas Nikolaisen.

Familien til brødrene er preget av mye politikk. Pappa Rune er kommunestyrerepresentant for Venstre og forteller at de ofte diskuterer politikk hjemme.

- Men vi blir slett ikke alltid enige, ler han og forteller at familiemedlemmene har sterke meninger om mangt i deres hjem. Han er stolt over at to av sønnene er med i det nye styret. Jonas (14) tror pappas politiske engasjement har hatt mye å si for ham selv.

- Jeg har nok fått noe av interessen for politikk hjemmefra. Hadde ikke pappa vært med i politikken, så hadde vel ikke jeg vært med og stilt til valg heller, sier den unge politikeren.

Stolt kverulant

Han forteller at han elsker å diskutere.

- Det bor nok en liten kverulant i meg og det er jeg stolt av, sier han. Det viktigste synes han imidlertid er at han får være med å bestemme.

- Det er ikke bare at jeg er med og sier noe, men jeg får på en måte gjort noe også, sier han. Lillebror Tino (11) er også blitt med i det ferske styret.

- Jeg hadde lyst til å prøve. Dette er veldig morsomt, sier 11-åringen og tror pappa har mye av æren for at han havnet her. Han forteller at han også liker å diskutere og har sterke meninger om mange ting. Timo er mest fascinert av det å stå på talerstolen og synes det er en veldig spesiell opplevelse.

- Alle ser på deg, jeg er på en måte viktig, sier han.

Historisk møte

Alle de 19 representantene var en tur på talerstolen under det historiske første møtet som ble gjennomført torsdag kveld. På sakslisten stod det fordeling av 50 000 kroner som BUKS har fått til disposisjon av ungdomsrådet og kommunestyret.

Ungdomsrådet hadde på forhånd laget en prioriteringsliste basert på forslag og søknader som hadde kommet inn fra tre av skolene. Eggedal skole hadde søkt blant annet om rappeleringsklatrer til 13 770, Sigdal skole hadde bedt om keyboard, trommeskinn, mygger og to håndballmål, til en anslått totalverdi av 18 500 kroner mens Nerstad skole ønsket to håndballmål og to nett til en samlet verdi av 15 740 kroner.

I behandlingen av saken kom det fram en del nye forslag.

Nytt musikkanlegg

Jonas Nikolaisen fremmet forslag om å kjøpe inn keyboard til Sigdal skole i stedet for trommeskinn. Han begrunnet forslaget med at keyboard var noe som man brukte ofte, mens trommene var ikke så mye brukt.

Dette forslaget ble vedtatt med en stemmes overvekt. Ine Karikoski foreslo at pengene som Eggedal skole hadde søkt om til rappeleringsklatrer skulle være frie midler som de kunne velge å bruke til formålet eller til noe annet. Forslaget ble vedtatt mot seks stemmer.

Et forslag fra Hans Robin Høglund og Magnus Weggesrud om nytt musikkanlegg til klubben ble også vedtatt, sammen med et forslag fra Malene Nedrestøl Velstadbråten om å la det som ble til overs også gå til musikkanlegget. Forøvrig ble ungdomsrådets forslag vedtatt uendret.