SIGDAL: Rovdyrmotstander Bjørn Linskov i Sigdal er ikke i tvil om at ulven som er sett blant annet i Sigdal er “oppdratte” ulver som plasseres ut i faunaen.

Det kommer stadig flere observasjoner om ulv. Den er sett i Ådal, på Tyristrand og på Drolsum i tillegg til Greensroa i Sigdal.

- Jeg mener bestemt at dette er ulv som er satt ut i skogen, sier Bjørn Linskov. Han har sin bestemte mening om rovdyrpolitikken i Norge, og mener at det ikke skal finnes bjørn og ulv her i landet.

Linskov sier han sitter på solid dokumentasjon som viser at Norges regjering godkjenner oppdrett av ulv i fangenskap.

- Her fóres ulven opp, for siden å fraktes ut i distrikter hvor det ikke er eller er lite ulv, sier Linskov.

Han møter motstand for disse utsagn fra rovdyrtilhengerne, men Linskov er ganske så bastant i sin mening, og sier dokumentasjonen er klar. Han ønsker nå at rovdyrpolitikken kommer opp til ny debatt, slik at også det han kaller “skjulte” politiske sakene kommer opp.

Sikre observasjoner

Etter at meldingen om ulv i Sigdal, som Leif-Arne Kleven tok bilde av med mobiltelefonen, har rovviltkontakt Sverre Einar Bråten fått flere meldinger han sjekker ut.

- Det er vel ting som tyder på at dette er en streifer som er på vei nordover, sier Bråten, som ikke vil ha noen formening til Linskovs påstander.

Det er observert ulv i Ådal og på Tyristrand, og Anne-Lise Braathen på Drolsum sier hun så ulven i gårdstunet sist lørdag.

- Den kom luntende på en traktorvei fra skogen som går gjennom gården her, sier Anne-Lise, som var helt sikker på at det var en ulv hun så. Nå føler hun å ha fått bekreftelsen ved at det kommer flere ulveobservasjoner.

På jakt etter mat

Linskov sier atferden til ulven i Sigdal tyder på at den er oppdratt med å bli fóret fra en traktor. Og når ulven kommer ut i det fri, så må den selv sørge for maten sin.

- Derfor er det helt naturlig at den oppsøker traktorer, for å se om det vanker mat, sier Linskov, som forventer at det blir ny debatt om rovdyrpolitikken her i landet.

- Det blir galt å tillate ulv noen steder, ulven streifer og sprer seg. Vi må få en mye strengere rovdyrpolitikk, sier Linskov.