SIGDAL: Sigdal kommune har tillatt hyttebygging selv om planene ikke var godkjente.

Reguleringsplaner tilbake fra 1998 har gitt mulighet for bygging av mange hytter i Frøvollseterområdet i Eggedal. Grunneiere har fått sin tillatelse til tross for at kommunen aldri har fått godkjent planene fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen fikk ingen dialog med kommunen, men sier at forholdene nå er vesentlig bedret.

Egengodkjent

Sigdal kommune egengodkjente reguleringsplanen for flere planer i Frøvollseterområdet 5. november 1998. Kommunen visste at Fylkesmannen hadde kommet med innsigelser, men disse ble ikke tatt til følge.

LES OGSÅ: - Legger oss helt flate

Videre foretok kommunen, selv om planen aldri var endret ut fra Fylkesmannens innsigelser og dermed heller ikke godkjent, tre mindre reguleringsendringer i årene fra 1999 til 2002.

Også i desember 2006 ble det foretatt endringer i den ikke godkjente planen.

Hyttebygging

Tre grunneiere ble rammet av innsigelsene fra Fylkesmannen. Men likevel fikk grunneierne tillatelse fra kommunen til å sette i gang hyttebygging – på bakgrunn av en ikke godkjent plan.

Fylkesmannen var i jevnlig kontakt med Sigdal, de viste til innsigelsene som ikke var løst ved flere anledninger. Men ingen ting ble gjort fra Sigdals side.

Ingen respons

Anders J. Horgen er saksbehandler ved Fylkesmannens kontor på disse sakene. Han beskriver samarbeidet og kommunikasjonen med Sigdal som fraværende.

- Det kom liten eller ingen respons på henvendelsene, og det virket som Sigdal kjørte sitt eget løp.

Dette skjedde i en tidsbolk da ”betennelsen” rundt Trillemarkavern fortsatt var heftig, men Fylkesmannen fikk altså ingen god dialog med kommunen.

Ingen reversering

Nå innrømmer Fylkesmannen at samarbeidsforholdene med Sigdal er blitt atskillig bedre.

- Vi har dialog, og vi håper på møter for å gjennomgå planene, sier Horgen, som sier det ikke er aktuelt å reversere det som allerede er gjort. Dermed blir hytter som er bygd etter ikke godkjent plan stående.

Det har også vært korrespondanse og samtaler mellom Fylkesmannen og kommunen den senere tid rundt enkelte innsigelser for å forsøke å løse disse.

Innstilt på løsning

Ordfører Kari Ask sier kommunen er innstilt på en positiv og konstruktiv løsning.

- Jeg har ikke kjent til disse sakene før nå, men vil selvsagt søke å løse de på best mulig måte, sier hun.

Hun forteller at det er avtalt møte med Fylkesmannens representanter hvor det skal diskuteres innsigelsene og hva som må gjøres for å få en endelig godkjenning av de vel ti år gamle ikke-godkjente planene.