SIGDAL: Renovatørene i Sigdal opplever til stadighet at folk kaster søppel der det slett ikke hører hjemme. Det betyr merarbeid som igjen kan føre til økte avgifter.

- Noen mennesker tenker overhodet ikke på hvor de skal henlegge avfallet, sier driftsoperatør Arnt Haugen i Sigdal.

Han er på sin faste inspeksjonsrunde til de mange hyttekonteinerne som er plassert i bygda, og ser at det også denne mandagen er fullt opp med ”uriktig” avfall.

Dropper skrotet

Hyttekonteinere er plassert på vitale steder i Sigdal kommune. Konteinere som har ett formål; å betjene eierne av fritidsboliger. Det er kun husholdningsavfall som skal legges i disse konteinerne.

Men det syndes. Problemet er kjent og finnes langt flere steder enn bare i Sigdal.

Folk tar med seg det skrotet de måtte ha liggende, og kjører det til en konteiner, passe bortgjemt fra folk og allfarvei.

Der lemper de skrotet ut av bilen og lar det ligge utenfor konteineren.

- Det er helt merkelig. Sigdal har gratis levering av slikt avfall, og folk kan kjøre til Nedre Eggedal hvor mottaket er oppe hver lørdag, sier Haugen.

Han er fortvilet over den stadig økende mengde med avfall ved konteinerne.

Dyrere renovasjon

Noe av mandagens fangst ved konteineren ved Sauethon, syd for Lauvlia, var noen gamle ”sykkelkadaver”, en TV, en del av en sofa, deler av et garderobeskap, noe fra en snøfreser og bakparten av en båt.

I tillegg lå det madrasser inne i konteineren. Ikke noe av dette kan beskrives som husholdningsavfall, mener Haugen.

Han mener at det merarbeidet som påføres renovatører og oppryddingsmannskap, må få konsekvenser for gebyrene.

- Sigdals avgifter for renovasjon er blant de rimeligste i landet, men fortsetter dette, må de økes. Det betyr at de som er lovlydige og pliktoppfyllende må betale merkostnadene som likegyldige mennesker påfører, ved at de ikke tar avfallet dit det skal, sier Haugen.