SIGDAL: Senterungdommen i Sigdal og Eggedal mener det er på høy tid å tenke på egen kunstgressbane i kommunen.

Og det er Prestfoss som er det naturlige stedet for det, sier Henrik Fremgaard i Senterungdommen. Saken ble presentert for kommunestyre torsdag kveld.

Seks millioner

Senterungdommen har laget en kostnadskalkyle og kommet fram til at en kunstgressbane med målene 100 ganger 64 meter totalt vil koste seks millioner kroner. Dette er en bane uten undervarme.

Velger man undervarme, vil kostnadene stige med rundt to millioner.

Med en forutsetning om at en tredel kommer fra spillemidler og en tredel fra kommunen, vil egeninnsats svare til de siste to millionene. Det er stipulert at det må lånes rundt 300 000 kroner til prosjektet.

De årlige driftsutgiftene er stipulert til 100 000 – 150 000 kroner.

Stort behov

Senterungdommen peker på at dagens gressbane i Prestfoss for lengst har sprengt kapasiteten. Det er altfor mange brukstimer, noe som sliter ned banen.

Senterungdommen påpeker at en kunstgressbane gagner barn- og unges oppvekstmiljø, og at et nærmiljøanlegg fører til at man slipper lange transportetapper. Kunstgress gir også mulighet for å drive helårs aktivitet.

Hindre ”utflagging”

Henrik Fremgaard fokuserer også på at en egen kunstgressbane vil være et lokkemiddel for å trekke folk til kommunen. Uten kunstgress kan det motsatte skje, nemlig at bygdas unge ”flagger ut”.

En ny kunstgressbane er tenkt lagt til den gamle grusbanen på Kringstad, altså ved barneskolen, og vil da også være en ideell bane som skolene kan gjøre seg bruk av.