SIGDAL: Det er varaordfører i Sigdal og fylkesvaraordfører, Runolv Stegane, som fredag ettermiddag sender pressemelding og informerer om at fylkeskommunen har bevilget 11 millioner kroner til å videreføre opprustingsprosjektet på fv. 287 i Sigdal.

I 2006 godtok fylkestinget at Sigdal kunne forskuttere 25 millioner for strekninga Prestfoss - Hørja. Pengene får kommunen igjen i 2013. Dette vedtok fylkestinget i fjor sommer, samtidig med at det ble godkjent forskuttering for ytterligere 40 millioner kroner til den pågående opprustninga som nå pågår mellom Hole og Foss bru. Sigdal får igjen pengene innen 2018.

– Pengene gjør at vi får utbedret den omtrent to kilometer lange strekningen fra Foss bro til Bergerud, sier en fornøyd Stegane.

Sneket i køa
Stegane innrømmer at det har vært vanskelig å få forståelse for at Sigdalsveien trenger millionene den er tildelt de siste årene.

– Vi har aldri fått veien inn i nasjonal transportplan, og har måttet jobbe hardt for å få gehør for vårt behov. Takket være forskuttering fra kommunen har vi klart å “snike i køa” slik at de verste bitene av veien har blitt utbedret før enn planlagt, sier han.

Bra arbeid
Arbeidet som nå pågår mellom Hole og Foss broer er av samme karakter som arbeidet som ble utført mellom Prestfoss og Hørja for noen år siden.

– Det er et grundig og godt arbeid. Vi ser etter den rekordkalde vinteren som var i år at både grunnarbeidet og dekket har holdt godt, noe som betyr at folket som kjører Sigdalsveien får en bedre vei å kjøre på, mener Stegane.

Arbeidet som nå pågår mellom Hole og Foss broer skal være ferdig til sommeren og man går da direkte i gang videre til Bergerud.

Potten fylkespolitikerne hadde til fordeling på ekstra opprustning på fylkesvegene i Buskerud var på 54 millioner kroner. 11 av disse millionen havnet altså i Sigdal.