SIGDAL: Rådmann Kjell Tore Finnerud forsøker ikke å finne unnskyldende argumenter for at Sigdal kommune tillot storstilt hyttebygging utten godkjente reguleringsplaner .

- Vi legger oss helt flate, sier han og presiserer at dette er noe administrasjonen helt og holdent har ansvaret for.

Rådmann Finnerud sier det er en komplisert sak, og at administrasjonen tok for lett på den.

Høy saksmengde

- Det hører vel ikke hjemme at en sak verserer uløst i ti år?

- Vi gjorde ikke jobben vår i forhold til innsigelser som kom, det var først for et par år siden at vi begynte å få oversikt over saken, sier Finnerud, som sier høy saksmengde og få ansatte kan forklare noe.

LES OGSÅ: Tillot hytter uten godkjenning

- Men det fraskriver selvsagt ikke plikten og ansvaret vi har, sier han.

Går sammen med grunneiere

- Men utviser kommunen et ”amatørskap” i en del type saker, det er jo en veisak med sivilombudsmannen også?

- Der vil jeg hevde at administrasjonen har gjort alt korrekt, men i det totale bildet så ble saken mer komplisert, svarer rådmannen.

Han er nå innstilt på sammen med grunneierne og Fylkesmannen å få kvittert ut de innsigelser og utfordringer som ligger i denne langdryge saken.