Busstilbudet skal gjelde for skolerute 2011-2012, én rute tur/retur på hverdager med en ekstra rute Åmot-Eggedal. Dette er klart etter møte i Hovedutvalget for samferdselssektoren i ettermiddag.

- Godt møte

- Det var et godt møte med drøfting om saken etter innspill både fra ordfører Kari Ask og Høyres Hellik Kolbjørnsrud. Søknaden i Sigdal ble i møtekommet av et enstemmig omforent forslag fra partiene som sitter i samferdselsutvalget, nemlig AP, H, Sp og Frp og SV, sier Morten Eriksrud i Buskerud Høyre.

Han poengtere at det er et tverrpolitisk samarbeid som ligger bak dette vedtaket, men at samarbeidet mellom ordfører Ask og Høyres Kolbjørnsrud har vært bra.

Fylkeskommunen tar regninga

- Det sikrer at man kan videreføre tilbudet som kommunen ønsker, etter at innstillingen er innvilget og fylkeskommunen tar regningen på ca 350 000 kroner, kan han fortelle rett etter endt møte.

I vedtaket heter det at ”I påvente av politiske vedtak om ny Kollektivplan for Buskerud, imøtekommes søknaden fra Sigdal kommune om fortsatt drift av kveldrute Åmot-Eggedal for skolerute 2011-2012, jf. Brev av 12.05. og 18.05.2011, fra Sigdal kommune. I tråd med søknaden gjelder tilbudet 1 rute (t/r) på hverdager med en ekstra rute Åmot-Eggedal fredag kveld. Hovedutvalget for samferdsel anmoder Buskerud Kollektivtrafikk AS om igangsetting av tilbudet så snart som mulig. Hovedutvalget for samferdsel bevilger inntil kr 350.000 fra sin disposisjonskonto, jf forslaget til vedtak i sak 33/11, pkt 1.”