SIGDAL: Korps og nasjonaldagen hører sammen, også i Sigdal og Eggedal. Dessverre har korpsgleden på 17. mai vært noe amputert i Eggedal de siste årene, etter at Eggedal skole- og ungdomskorps fikk for store rekrutteringsproblemer til å kunne stille på et arrangement.

Til, men ikke fra kirka

Siden 2008 har gode råd vært dyre. Løsningen ble først å la kun en trommegruppe stille for å lage rytme i barnetoget, og senere har arrangørene måttet ty til korpsmusikk fra et høyttaleranlegg.

De to siste årene har imidlertid Sigdal skole- og ungdomskorps stilt opp, men bare på første halvpart av strekningen, nemlig fra Eggedal skole og til Eggedal kirke tidlig på morgenen.

– Korpset måtte jo rekke tilbake til Prestfoss til barnetoget der krevde korpsmusikk, og dermed er vi i Eggedal blitt stående uten korps i toget på vei tilbake fra kirka, forteller Åse Line Leer, som har vært i 17. mai-komiteen for dette året.

– Dette er ekstra synd, ettersom det er denne delen avf toget som trekker flest folk. Mange med barnehagebarn prioriterer å komme etter gudstjenester, og da har de altså gått glipp av korpsmusikken, som det har vært til nå.

Mener utsettelse av toget er løsningen

Sammen med komitémedlemmene Mona Berg og Sissel Larsen mener hun å ha funnet en løsning på korpsproblemet.

– Vi vil henvende oss til kommunen med forespørsel om Prestfoss-arrangementet kan utsettes bare en times tid. Det vil gi korpset tid til å spille begge veier hos oss, forklarer hun.

På 17. mai i år tok korps og barnetog en stopp på eldresenteret for å spille nasjonalsangen. På vei ned var det stopp uten korps, da ble besøket fylt med allsang i stedet.

– Fremtiden er ett korps

Åse Line Leer er leder i det hvilende styret i Eggedal skole- og ungdomskorps, og innser at det skal mye til før dette korpset kommer seg på bena igjen.

– Ja, jeg tror framtiden i Sigdal er at det blir ett korps. Så la oss ta utgangspunkt i at kommunen har Sigdal skole- og ungdomskorps, og dele på det vi har på en dag som 17. mai, oppfordrer hun.