Deler opp prestegården

Det søkes om fradeling av i alt fem deler for prestegården i Sigdal.

Det søkes om fradeling av i alt fem deler for prestegården i Sigdal.

Artikkelen er over 8 år gammel

Holmen prestegård deles opp i biter, og de fleste bitene selges.

DEL

SIGDAL: Til tross for klar melding fra så vel kommune som fylkeskommune, viste staten at det er ”makta som rår” da de valgte å dele opp Holmen prestegård i Sigdal. Sånn sett er det bare ”sandpåstrøing” som politikerne nå skal gjøre når søknaden fra Opplysningsvesenets fond om fradeling skal behandles.

Seks deler

Fra å være en fullverdig gård på nær 4 500 dekar, splittes eiendommen nå opp i seks deler. Den desidert største, skogen på nær 3 900 dekar, forblir i statens eie, og er ment som bytteobjekt.

Jordbruksarealet på 168 dekar, skal selges som tilleggsjord, og en forpakterbolig med tomt på 2 - 3 dekar selges for seg.

Da gjenstår selve presteboligen, og der settes det av tomt på 5,6 dekar. Prestebolig og også låven er i dårlig forfatning.

Kommunen kjøper

Det som gjenstår er en kirkegård med middelalderdimensjoner, den vil ha spesiell status.

Videre sikres kommuneplanens ønske om byggeområde, dette føyer seg inn i de byggearbeidene kommunen har hatt over tid innen eldre- og omsorgsdelen.

Fradelingen fordrer dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, men med de føringene som ligger i saken, vil det neppe volde noen utfordringer.

Artikkeltags