Sigdal og Modum tilbyr gratis legemidler for røykeslutt

Innbyggerne i de to kommunene, som er dagligrøykere, kan nå få gratis legemidler og veiledning dersom de vil stumpe røyken.