Sigdal kommune anker tvist om 14,6 millioner kroner

Sigdal kommune tapte på alle punkter i tingretten, etter å ha saksøkt Modum kommune for på feil grunnlag å fakturert kommunen for nesten 15 millioner kroner. Dommen ankes nå til lagmannsretten.