Sigdal Handelslag bør tilby salg til den av de tre store dagligvarekjedene som byr høyest pris. En forutsetning må da være at hele (netto) salgssum må deles likt mellom de 270 aksjene som til sammen utgjør Sigdal Handelslag. Slik det har vært lenge nok nå er ikke hverken lokalbefolkning eller aksjonærene tjent med.

Norgesgruppen som eier både Spar og Kiwi-kjedene gir ikke så gode innkjøpspriser til selveide butikker (slik som Sigdal Handelslag) som til de butikkene som Norgesgruppen eier selv. Taperne er kundene som må betale en høyere pris for varene og aksjonærene som i tillegg har et egenrådig styre som avspiser dem med et utbytte på kun 5000 kroner årlig.

Derfor sier Anita nei til Kiwi-drift: – Vanskelig å konkurrere med seg selv

Videre har dette styret sørget for at aksjene har en ligningsverdi på ca. 300.000 kroner som ikke kan løses inn for mer enn 5000 kroner pr. stk. Samme styre har også vært det samme som har gått i bresjen for å få vedtatt at ingen aksjonær skal erverve mer enn én aksje, heller ikke ved arv, når vi samtidig husker at styreleder for en del år tilbake skrev et infobrev til aksjonærene at nå kunne de gamle (original) aksjebrevene som aksjonærene hadde i sitt eie kastes, for nå var alle aksjonærene ført inn i aksjeeierboken som styret hadde i sin besittelse.

Dette var like før vi måtte gå rettens vei for at min kone skulle får arve aksje etter sin far, der styreleder hevdet at han ikke hadde funnet noen med hans navn i aksjeeierboken. Heldigvis for henne så hadde ikke hennes far fulgt rådet fra styreleder om å kaste originaldokumentet.

Ønsker å drive både Spar og Kiwi: Avgjøres på generalforsamling i handelslaget 31. mai

Det samme med lovstridige bestemmelser i vedtektene om at man ikke kunne møte med fullmektig etter eget valg. Blant annet stiller jeg meg tvilende til at det er mye styreleder har glemt bort i sin iver etter å få uengasjerte aksjonærer slik at han og styre kan styre «skuta» og råde over økonomien mest mulig alene, etter eget forgodtbefinnende.