Kriseledelsen i Sigdal er klar med en ny videopodcast, hvor de informerer om koronasituasjonen i kommunen. Podcasten ble spilt inn og publisert torsdag 2. april, og her bekreftes det at alle de tre smittede – hvor ett bekreftet og to mistenkte tilfeller – er friske.

– Alle har vært i isolasjon i fjellet. Én har allerede reist hjem og de to siste reiser fredag. Vi må likevel ikke slå oss til ro og si at dette er over. Pandemien pågår for fullt, noe vi ser både nasjonalt og internasjonalt, sier beredskapsleder Henrik Mørch.

Det betyr at Sigdal er smittefritt og tilbake i fase én av de fem smittefasene helsemyndighetene tidlig viste til.

– Det vi likevel må forvente er det Folkehelseinstituttet (FHI) legger til grunn også for Sigdal. Det er at vi vil få smittede innbyggere, syke innbyggere og til dels alvorlig syke innbyggere. Dette må vi planlegge for.

Se og hør hele oppdateringen fra kriseledelsen, og hvordan de planlegger fortsettelsen av pandemien i videoen i toppen av saken.

Kirken

Dette er imidlertid ikke den eneste videopodcasten kommunen har produsert den siste tiden. Påsken innledes med palmehelg allerede nå, og kirken i Sigdal med sogneprest Lise Kleven i spissen har fortalt om hvordan kirke-påsken blir for dem som ønsker å synge «Påskemorgen slukker sorgen».

Næringslivet

I Sigdal, som i resten av landet er næringslivet hardt rammet av koronakrisen. Som turistkommune, kanskje hardere enn mange andre. Dette snakker Per Arne Lislien i Sigdal utvikling om i videoen under.

Tekniske utfordringer

Teknisk sektor er i Sigdal, som i alle andre kommuner, helt avgjørende å holde i drift for at samfunnet skal gå rundt. Teknisk sjef Kjell Ove Hovde snakker om hvordan de jobber i krisetiden.

– Vi har samfunnskritiske funksjoner som vann og avløp, med både hel- og halvoffentlige renseanlegg blant annet. Dette er vesentlig å holde i gang, nevner han.