Gå til sidens hovedinnhold

Sigdal, ei bygd i utvikling eller avvikling?

(Svar til Bygdelistas representant Per Bye i Bygdeposten 20. februar.)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Per Bye vet langt bedre og ikke minst mye mer om politikken i Sigdal enn det han gir inntrykk av eller uttrykk for i sitt leserinnlegg.

Per, som representerer Bygdelista i Sigdal, tok i Bygdeposten den 20. februar for seg flere ting i Sigdalspolitikken. Blant annet satte han fram et spørsmål om posisjonen er for tett på administrasjonen. Videre ble det mer enn antydet at administrasjonen ikke følger opp vedtak. Her vises blant annet til utvikling av boligtomter i Nerstadområdet.

Boligtomter: Per Bye skriver altså mot bedre viten, for han er ikke kjent for å sove i timen! Han sitter tross alt som en sentral politiker i Sigdal, og blir fortløpende oppdatert om status på dette feltet. Politisk og administrativt jobbes det nemlig for fullt med en utvikling av boligtomter i dette området. På Nerstad forhandles det med flere private grunneiere om overtakelse av passende områder for boligbygging. Det går vel nesten ikke en uke, uten at dette er tema både politisk og administrativt. Og som grunneier selv, vet nok Bye at ikke alt er «rett fram» i slike forhandlinger. Ordfører Tine Norman og teknisk ledelse har dette tema på sin arbeidsliste som en prioritert oppgave, det kan Bye være trygg på.

Samfunnsdelen i en kommuneplan er en plan for de kommende årene: Et annet tema han berører er kommuneplanens samfunnsdel. Dette er kommunens mest sentrale styringsdokument, som legger grunnlaget for den viktige utviklingen i Sigdal. Men Bygdelista stemte faktisk imot å modernisere og oppdatere denne planen nå. Heldigvis har flertallet sørget for at arbeidet nå har startet. Vi kan ikke ta oss råd til utsettelser. For å sikre grunnleggende forankring og eierskap i en felles utviklingsstrategi, ønsker posisjonen å invitere folk flest, både faste- og tidvis innbyggere til samarbeid.

Det er viktig at alle får mulighet til å komme med ideer og forslag til hvordan Sigdal skal utvikles. Det er ikke slik at posisjonen sitter rolig og venter på utviklingen! Nei, vi ønsker å forme utviklingen i den retningen folket ønsker, derfor starter vi arbeidet med den nye samfunnsdelen av planene for videre utvikling nå. Her blir det et samarbeid mellom politikere, administrasjon og folk flest. I den konkrete saken fremmet Bygdelista et forslag. Flere fra posisjonen syntes forslaget var helt fint, og oppfordret til at Bygdelista skulle sende inn sitt innspill på lik linje med andre forslag til den nye planen. Altså regner mange med at det nok kommer med i dokumentene. Men, det er fint om også Bygdelistas representanter følger timeplanen sånn noenlunde.

Gjestebud: Ett av forslagene i planen er at politikere og andre inviterer folk til å komme med innspill. Det kan være via en kaffekopp hjemme, via en gåtur i den kommende vårsola eller å invitere nabolaget og andre til en grillsamling hvor framtidens Sigdal er tema. Vi som politikere har et ansvar her Per Bye, og vi håper du tar konstruktivt del i dette arbeidet. Denne ideen er bare en av mange for å forsøke å få så mange som mulig i tale. Vi ser fram til å behandle også dine ideer i fellesskap, Per.

Samarbeid mellom FrP, H og SP, altså posisjonen i Sigdalspolitikken: Per Bye synes at Høyre er dominerende i politikken i Sigdal, til tross for at Senterpartiet vant valget. Hverken Bygdelista eller Høyre hadde noe stort valgresultat. Men, den store forskjellen er at Senterpartiet valgte Høyre og Fremskrittspartiet framfor Bygdelista som samarbeidspartner. Og dette valget ble gjort basert på konkrete vurderinger og erfaringer om vilje og ikke minst evne til et godt og konstruktivt samarbeid, til tross for eventuelle meningsforskjeller. Som forventet fungerer dette samarbeidet meget godt, og selv om det måtte irritere Bygdelista ganske enormt, må nok også de innse og forholde seg til at politisk styrke ligger i det å bygge hverandre opp, ikke rive ned.

Samarbeid mellom administrasjonen og politikere: Sigdal kommunestyre har mange oppgaver. Blant annet skal kommunestyret som arbeidsgiver ta vare på alle våre ansatte. Og som arbeidsgiver og leder bør vi være veldig bevisst på hva som motiverer våre ansatte, og hvordan organisasjonen kan samles og utvikles for å yte sitt beste i alle ledd og fagområder. For å få til dette, er noe av det viktigste utgangspunktet tillit. Derfor må vi bygge tillit, og det gjøres ved å gi nettopp det. Det er langt over 40 år siden at det å slå takten på stortromma, svinge pisken med stadig skarpere slag og detaljstyring av ansatte var en anerkjent lederstil.

Posisjonen har full tillit til administrasjonen og det arbeidet som gjøres: Vi politikere skal være tydelige og konkrete i våre målsettinger, men deretter gi handlingsrom og frihet under ansvar til å løse oppgavene. Vi må sørge for at alle parter trekker i samme enden av tauet. For å følge opp våre målsettinger, lede underveis, forstå utfordringer og oppklare misforståelser, må vi politikere og administrasjonen ha dialog. Dette endrer ikke noe på at arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling er på stell i Sigdal slik det må være.

Vi har alle en ambisjon om å gjøre et godt sted som Sigdal, enda bedre. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, slik at de beste folkene søker seg til oss når de er på utkikk etter nye, spennende jobber. Men husk, vi skal ikke bare ansette de beste, vi skal også bibeholde de beste. Som arbeidsgiver har vi plikt til å behandle våre ansatte med respekt og ellers på aller beste måte. Vi tror på en ledelseskultur som motiverer til å yte sitt beste, både som politiker og ansatt.

Helt til slutt kan vi berolige Per Bye med at pipa til gruppelederen i Høyre «kveikes» hjemme og er stappet med en fornuftig blanding av blå/grønn mikstur.

Les også

Sigdal har akkurat passert 5000 hytter. Kan det hjelpe hvis det blir 6000?


Kommentarer til denne saken