- Våre nabokommuner, Krødsherad og Modum, har satt i gang med et svært positivt tiltak for barn og unge: Sommergøy. Dette er et tiltak der barn i skolealder får tilbud om ei organisert aktivitetsuke i sommerferien, for eksempel ulike aktiviteter på idrettsbaner, bading, turer i skog og fjell og utflukt til et spesielt aktivitetssted. Modum har i år Sommergøy i uke 25, 26 og 32, mens Krødsherad tilbyr alle en tilsvarende uke fra 9. august.

Kommunen mottar ganske mye penger fra staten som kompensasjon for Korona-nedstenging. Barn og ungdom skal prioriteres. Nå bør vi gjøre noe positivt for den gruppa som kanskje har vært mest ramma av Korona-tiltakene.

I ei tid der svært mye har vært «nedstengt» for barn og unge, ville det ha vært bra om kommunen kunne tilby ei aktivitetsuke i august, før skolestart.

Vil ordføreren ta initiativ og raskt sette i gang arbeid for å få til et tilsvarende opplegg i Sigdal?