Ser ikke bort ifra pågang i fjellet etter koronaviruset

Frykten for koronaviruset gjør at flere er skeptiske til utenlandsreiser. Dermed kan det bli større trykk på fjellpåsken.