Medlemmer av Modum Senterparti med ordførerkandidat Sunni Grøndahl Aamodt deltok aktivt under hele hovedarrangementet 1. mai 2019. De stilte opp bak musikkorpset og fulgte toget fra Modumheimen til Enger skole hvor toget marsjerte inn i en fullsatt gymsal hvor arrangementet fortsatte med allsang akkompagnert av pianospill. Tale for dagen av ordfører Ståle Versland som nyttet anledningen til å ønske medlemmene fra Sp velkommen. Samtalene gikk fritt og ledig over kaffekoppene og kakene som ble servert. Det var tydelig at Sp-medlemmene fant seg vel til rette i vårt selskap.

Jeg, og mange med meg, spekulerte over hvorfor Sp-medlemmer med sin ordførerkandidat søkte vår 1.-maifeiring. Var dette invitt til framtidig samarbeid? Nei, det var det ikke. I siste formannskapsmøte kuttet posisjonen den kommunale bevilgningen til 1.-arrangementet med 2.500 kroner. En bagatell kanskje, men likevel klar melding om at toleransen for vår største internasjonale frihetsdag er forskrekkelig liten. Pengene går i sin helhet til betaling til musikkorpset (kommer vel med), leie av lokaler, servering, annonser m. v. Ikke ei krone havner i Aps kasse. Denne gang nøt jo Sp også av midlene.

Les også

Ikke politisk smålighet å kutte den økonomiske støtten til 1. mai

Er helt enig i redaktør Bråthens forståelse av 1. mai i sin meget gode artikkel i BP. Dagen har stor betydning også i dag for arbeid med likestilling, minske forskjellene mellom folk, være pådriver i utviklingen av gode arbeidsforhold, mot utnyttelse av folk, for ivaretakelse av rettigheter for de svakeste, for internasjonal innflytelse for land med svakt demokrati mm.

Den har hatt enorm historisk betydning for utvikling av land og folk. Slik vil det også være i framtida. Derfor er dette en dag det er naturlig å samle seg om.

Sp-medlemmenes deltakelse i 1.-maifeiringen var nok ikke myntet på framtidig samarbeid. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor de feiret 1. mai sammen med oss. Håper i hvert fall de hadde en hyggelig dag.

Les også

Politisk smålighet å kutte den økonomiske støtten til 1. mai