På vegne av Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre fremmet jeg i kommunestyremøtet 26. oktober et forslag om at kontrollutvalgets budsjettramme på 1. 771. 500 kroner reduseres med 500 000 kroner.

Jeg nevnte i mitt innlegg at vi er akkurat ferdig med en stor forvaltningsrevisjon ved Buskerud og Vikersund skoler. Vi tenker at det ikke er tiden nå for enda en stor revisjon. Det er i forslaget til budsjett satt av 615.000 kroner til forvaltningsrevisjon. Ved å redusere denne posten med 500 000 kroner er det fortsatt igjen en andel til en mindre revisjon.

Les også

Mange voksne bør skamme seg på vegne av barn og foreldre ved Vikersund skole

Det er knappe ressurser i vår kommune som i mange andre kommuner. Det er gitt tydelige signaler om kutt i alle etater og alle må nok være med å bidra. En av våre oppgaver som folkevalgte er å prioritere. En prioritering vil ikke nødvendigvis «falle i god jord» hos alle. Vi prioriterte derfor litt annerledes enn hva kontrollutvalget ønsket.

I denne saken tenker jeg at det handler litt om hva vi skal prioritere når. Jeg er helt sikker på at de 500.000 kroner vil komme til nytte for mange og gjøre en forskjell. Vi har mange utfordringer innen sektorene helse og undervisning der disse midlene vil komme godt til nytte.

Les også

Situasjonen ved Vikersund skole

Arbeiderpartiet har gitt tydelig uttrykk for at de ikke støtter oss i denne saken. Det kan for noen fremstå at kontrollutvalget får lite penger. Det er ikke slik at de får et dårligere budsjett enn tidligere. De har selv etter vår reduksjon omtrent samme budsjett som i år. Saken handler heller ikke om at vi er for eller mot revisjonsarbeid eller motstand mot at kommunens tjenester skal kontrolleres. Arbeidet til kontrollutvalget er viktig og det skal ikke være noen tvil om at vi er opptatt av kontrollarbeid og revisjon.

13. desember i fjor sto jeg ved talerstolen i kommunestyret og sa i mitt innlegg at vi støttet innstillingen fra kontrollutvalget om at vi skulle sette i gang revisjonen ved de nevnte skolene. Jeg mener fortsatt at det var en nødvendig og viktig revisjon. Så vidt jeg husker stemte Arbeiderpartiet da i mot kontrollutvalgets innstilling. Det var også en prioritering vi som folkevalgte måtte ta.

Skulle det oppstå behov for å gjennomføre en større revisjon kan kontrollutvalget når som helst komme til kommunestyret for å be om midler til dette. Som folkevalgte vil vi da måtte prioritere igjen. Nå går vi inn i en tid der vi skal jobbe med rådmannens forslag til budsjett. Vi har mange utfordringer i kommunen vår. Jeg tenker spesielt på skole og helse. Jeg håper og slår et slag for samarbeid. Å jobbe sammen, samtidig, i samme retning med hjertet gjør en forskjell.

Vi har heldigvis ulike meninger og forslag til løsninger på utfordringer, men vi kan fortsatt ha samme mål. Mandag denne uken var jeg på besøk på Utøya sammen med 10. trinn ved Søndre Modum Ungdomsskole. En hjerteformet lapp på en av veggene der hadde noen skrevet «Å snakke sammen. Framsnakke. Bli kjent med hverandre. Det kan endre verden». Jeg tar med meg de ordene og lagrer dem i kjerneminnet mitt sammen med alle de andre sterke inntrykkene fra Utøya. Jeg tenker at det er kun vi selv som kan endre Modum til å bli et enda bedre sted. Jeg starter med meg selv og vet jeg også kommer til å trå litt feil av og til.