Fem er smittet av nærkontakter. En har foreløpig ukjent smittevei, og smittesporing pågår.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig, men med risiko for flere positive i forbindelse med videre testing og smittesporing.

Det er med dette registrert totalt 312 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 6. april 2021), hvorav 107 er smittet i 2021.