(Eikerbladet)

Alle de smittede har kjent smittevei, og det er få nye nærkontakter. To personer ble smittet etter utenlandsopphold.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig. Obligatorisk testing med hurtigtester på grensepasseringer gir raskere prøvesvar og sikrer oversikt.

Smittesituasjonen i Øvre Eiker har vært stabil i flere uker. I og med at regjeringen har innført fortsatt strenge nasjonale regler og anbefalinger, opphever nå formannskapet Øvre Eikers lokale forskrift.

Befolkningen og virksomhetene i kommunen bes om å rette seg etter nasjonale anbefalinger og regler.

Det betyr at virksomheter som har vært stengt, kan åpne igjen, dersom de følger nasjonale regler og anbefalinger for smittevern. Kontrollører vil på kommunens vegne føre tilsyn med ulike virksomheter i Øvre Eiker for å sikre at reglene og anbefalingene blir overholdt.

Kommuneoverlegen kan, basert på kontrollørenes rapportering, stenge virksomheter som ikke overholder smittevernreglene.

LES OGSÅ: Opphever lokal forskrift i Øvre Eiker