Seks mot én stemme i fradelingssak

Eierne av Nedre Kimmerud på Øst-Modum får ikke skille tunet fra skogen.