Se søkerlistene: Mange lokale vil jobbe på Buskerud videregående skole

I alt 32 søknader har kommet inn på to stillinger som opplæringsleder på Buskerud videregående skole.