Se søkerlisten: Disse vil jobbe som lærer på Sysle og Stalsberg skole

16 personer har søkt på jobb som lærer på Sysle og Stalsberg skole. 12 kvinner og 4 menn.