Se hvordan det gikk da Mattilsynet nylig kom på besøk

Mattilsynet har igjen vært på tilsynsrunde i vårt distrikt.