Se hvor mye Krødsherad har fått i krisepakke til næringslivet

Pengene skal fordeles av et utvalg sammensatt av politikere og administrasjon.