Se hvor det skal asfalteres i år

I 2020 får 23 kilometer av det lokale fylkesveinettet nytt asfaltdekke – i tabellen under kan du se hvilke veier det gjelder.