Sauene hadde vært borte siden i høst og Arvid hadde gitt opp – så kom det et tips fra en bonde i Sigdal

Det var stor glede da de overvintrede sauene kom til rette igjen for Arvid Mæland i Rollag.