Da det nye boligområdet Sandsbråten Panorama med 22 utsiktstomter mot Soneren, Andersnatten og Eggedalsfjellet ble lansert, var interessen for utsiktstomtene stor.

Det har nå gått drøyt to år, og så langt har 12 av tomtene fått nye eiere.

– Målet er at alle tomtene skal være solgt i løpet av en tiårsperiode. Med 12 solgte tomter ligger vi derfor godt foran det opprinnelige målet, noe vi er fornøyd med, sier Gunbjørn Vidvei, utbygger og daglig leder hos Blink Hus Sigdal.

Åtte boliger ferdigstilt

– Hvor mange boliger har det så langt reist seg i Sandsbråten Panorama?

– Åtte boliger er ferdigstilt og ytterligere fire eneboliger er i ferd med å reise seg. Så om ikke altfor lenge vil det derfor være lys i vinduene i til sammen 12 nye boliger her, sier den lokale Blink Hus sjefen.

17 nye innbyggere

Vidvei er spesielt fornøyd med at det i år alene reises hus som fører til at Sigdal får 15 nye innbyggere, hvorav sju av dem er i barnehage- og skolealder.

Tidligere i år flyttet også et ungt par inn i en ny tomannsbolig, noe som betyr at det totalt vil være 17 nye innbyggere, som bosetter seg på Sandbråten i 2021.

– Skal Sigdal kunne utvikle seg i ønsket positiv retning trenger vi sårt flere innbyggere i bygda. Derfor er det svært hyggelig at de fleste av dem som så langt har kjøpt tomter og bosatt seg her, er tilbakeflyttere eller nyinnflyttere til kommunen, smiler Vidvei.

– Er disse i hovedsak unge som flytter tilbake til Sigdal med familie og barn?

– Det er folk i alle aldre som velger å flytte hit, og det er flere av dem som kommer med både barn og familie.

Ti tomter igjen

– Hvor fort regner dere med å få solgt de resterende ti tomtene?

– Tomtene har alle flott utsikt og flere har vist sin interesse med tanke på å kjøpe dem. Men vi skal nok være godt fornøyd, om vi framover selger to tomter i året, sier grunneier og utbygger Rolf Hagajordet.

– For dem som er nysgjerrig på om de vil trives på Sandsbråten, har vi satt opp et visningshus som de kan prøvebo i noen dager. Så kan de deretter bestemme seg for om de vil kjøpe tomt og bosette seg i Sandsbråten Panorama eller ikke, frister Vidvei.