Samlet målsetting: Flest mulig Westad-oppsagte skal få ny jobb i Modum

Lokale bedrifter som har behov for arbeidskraft trenger kanskje ikke å se seg om så lenge. 35-40 Westad-ansatte står klare til å gå inn i nye jobber.