Samarbeidsavtale skal fornyes: Vil at Modum kommune skal bidra med én million i året

Avtalen mellom Modum kommune og Modum Næringsråd skal fornyes. I tillegg ønsker næringsrådet å samarbeide med Buskerud Næringshage.