(Ringerikes Blad)

Flere dyreklinikker på Østlandet melder om et økende antall katter med symptomer på salmonella, skriver Mattilsynet på nettsidene sine.

Tilsynet beskriver sykdommen som alvorlig, og opplyser at den kan smitte både til dyr og mennesker. Både mistanke og funn av sykdommen skal varsles til Mattilsynet umiddelbart.

Veterinærinstituttet skriver på nettsidene sine at flere veterinærer har meldt om katter med feber og nedsatt allmenntilstand.

Fra fugler?

– Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugler om vinteren, er smittet med salmonella, og det hender at katter smittes ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange småfugl. Flere av de syke kattene er rapportert å ha fanget småfugl, sier veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet på instituttets nettsider.

Katteeiere med syke katter anbefales å kontakte sin veterinær. Jørgensen sier at katter flest vil bli kvitt salmonellainfeksjonen etter kort tid, men noen katter kan skille ut bakteriene i avføring over lengre tid. Enkelte katter kan ha behov for væskebehandling og støtteterapi hos veterinær.

Restriksjoner

Mattilsynet opplyser at dyrehold der sykdommen påvises skal ilegges restriksjoner. Disse kan blant annet innebære at dyr i dyreholdet:

  • Ikke kan delta på utstillinger
  • Ikke kan oppstilles sammen med andre dyr enn de vanligvis omgås, f.eks. kan de ikke være på pensjonat
  • Ikke kan oppholde seg med andre dyr, ved f.eks. parring
  • Ikke kan tas med på reise til utlandet