(Eikerbladet)

Søk etter din kommune i kartet over for å få tallene for din kommune

I Eiker er det registrert 3.230 personer, mens det totalt er over en halv million registrerte jegere i Norge, viser tallene fra jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå (SSB).

For jaktåret 2018–2019 (et jaktår løper fra 1. april til 31. mars) sto det 509.570 registrerte jegere i registeret. Av disse var 85,5 prosent menn og 14,5 prosent kvinner. Det er en økning på 4,7 prosent for kvinner og 1,5 prosent for menn sammenlignet med jaktåret 2017–2018.

I perioden 2014 til 2019 har andelen kvinnelige jegere økt med hele 22,1 prosent, en langt større økning enn blant menn, der økningen var på mer beskjedne 7,7 prosent.

Ikke alle registrerte jegere er aktive, kun litt over 200.000 løste jegeravgiftskort i jaktåret 2018–2019. Av disse 90,1 prosent menn og 9,1 prosent kvinner. Det var en liten tilbakegang på 0,1 prosent for menn og en framgang på 9,1 prosent for kvinner.

Hele 12.820 jegere besto jaktprøven i forrige jaktår. Her var fordelingen 70,1 prosent menn og 29,9 prosent kvinner. Andelen kvinner som besto testen økte dermed med 10,1 prosent sammenlignet med året før. For perioden 2014–2019 har andelen kvinner som har bestått jaktprøven økt med hele 40,6 prosent, mens den har gått tilbake med 13,6 prosent for menn.

LES OGSÅ: