Sa ja til enduroanlegg – med noen tilleggskrav

Et enstemmig hovedutvalg sa ja til trial- og enduroanlegg på Vestre Spone.