(Drammens Tidende)

MODUM: Brannvesenet rykket mandag ettermiddag ut etter melding om en pipebrann.

Pipebrannen skjedde i Lilleåsgata i Åmot, men det hele viste seg å være relativt udramatisk da det kun brant litt øverst i pipa.

Brannvesenet opplyser at den lille brannen ikke medførte materielle skader.

Pipa skal nå feies og sot skal fjernes.