– Raserer store arealer

Vil ikke ha provisorier: – Om det nå ikke planlegges for varige veiløsninger for E 134 og rv. 35, får vi heller bruke dagens veier inntil en varig løsning kan realiseres. Om ikke risikerer vi at eikerbygdene arealmessig voldtas i all overskuelig framtid, sier Sp-topp Knut Kvale.

Vil ikke ha provisorier: – Om det nå ikke planlegges for varige veiløsninger for E 134 og rv. 35, får vi heller bruke dagens veier inntil en varig løsning kan realiseres. Om ikke risikerer vi at eikerbygdene arealmessig voldtas i all overskuelig framtid, sier Sp-topp Knut Kvale. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Knut Kvale (Sp) er svært bekymret over at veivesenet skisserer en midlertidig løsning for sammenkobling av E134 og ny rv. 35 ved Langebru.

DEL

– Når en først skal oppgradere og bygge nye veier må det som gjøres være en varig løsning. Ellers risikerer vi at store arealer i eikerbygdene raseres av veibygging i all overskuelig framtid, sier Kvale bestemt.

Annen trasé på sikt

Gruppelederen i Sp reagerer kraftig etter å ha lest sakspapirene Statens vegvesen la fram i oppstartsmøtet om ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot.

Her kommer det fram at veivesenet anser at krysset mellom rv. 35 og E134 som en midlertidig løsning, da E134 på lang sikt sannsynligvis vil få en annen trasé.

Bedre å vente

– Om det kun blir en midlertidig løsning, er det bedre at vi bruker dagens veiløsninger fram til en permanent løsning kan realiseres, sier Kvale.

Han mener dagens veiløsning er grei nok for innbyggerne i eikerbygdene, men at det er gjennomgangstrafikken som gjør at det må skje noe med infrastrukturen på veiene.

Ønsker engasjement

– De planlagte veiutbyggingene vil trolig føre til et av de største arealmessige innhoggene i bygda vår noensinne og dette må det gjøres riktig og varig, sier Kvale.

Sp-lederen maner til at innbyggerne og politikerne engasjerer seg, slik at det ikke blir gjort en rekke provisorier som vil føre til store og arealkrevende utbygginger igjen om 20–30 år.

Få veiene ut av sentrum

Kvale er klar på at de planlagte veiløsningen må trekkes ut av sentrale områder i bygda.

– Jeg mener en ny firefelts vei til Åmot må planlegges bygd vest for jordene og boarealene på vestsiden av elva. Slik at vi ikke får en løsning som på Hadeland, hvor rv. 4 går tvers igjennom Gran sentrum.

Han viser til den vellykkete løsningen man fikk til mellom Hokksund og Kongsberg.

– Her la man E-134 utenom sentrale områder og sparte i stor grad dyrket mark. Samtidig førte dette til utvikling utenfor de vanlige utviklingsområdene. Nå er det blant annet etablert et stort næringsområde langs veien på Dunserud, sier Kvale.

Han tror en slik utvikling også vil kunne skje nord i bygda, dersom ny motorvei til Åmot legges i åsen på vestsiden av Drammenselva.

Artikkeltags